Egenbehandling

Behandlingen av hemorrojder beror på graden av hemorrojder och symptom, men en förebyggande egenbehandling är en viktig del av behandlingen och den kan bidra till att undvika eller minska risken att drabbas av hemorrojder som kräver behandling. Ökat kostfiberintag kan halvera risken för såväl prolaps som blödningar.

Som helhet är risken för återfall fortfarande stor men ett ökat kostfiberintag leder inte till några allvarliga komplikationer.

Följande förebyggande egenbehandling rekommenderas:

  • Undvik tunga lyft och långvarig stående ställning. Detta gäller särskilt under perioder med uppblossade besvär
  • Undvik förstoppning
  • Se till att ha en lätt passage av mjuk avföring/li>
  • Öka fiberintaget men det kan ta upp till 6 veckor innan det får effekt i form av generell förbättring av symptomen med minskad risk för blödningar
  • Använd kroppen, var fysiskt aktiv
  • Sunda toalettvanor
  • Gå på toaletten när behovet är där
  • Inarbeta fasta toalettvanor
  • Bli inte sittande på toaletten för länge för att läsa tidningen och undvik att pressa under en längre tid

Stark och kryddig mat?

Många har kanske hört att stark och kryddig mat ökar besvären med hemorrojderna.
Detta har inte bevisats eller dokumenterats i någon undersökning och därmed finns inga evidens för att undvika kryddig/stark mat.

Salva med binjurebarkhormon

Lokal behandling med salva innehållande kortikosteroid, eventuellt i kombination med lokalbedövande medel används ofta. Syftet är att minska svullnaden och lindra symptomen. Någon effekt på orsaken till hemorrojderna har denna behandling dock inte. Stolpiller med samma innehåll saknar också effekt eftersom dessa ofta kommer att vandra upp i ändtarmen.

På marknaden finns det dessutom och i synnerhet på Internet många olika ”naturprodukter” som även de har tvivelaktiga effekter.

En annan typ av lokalbehandling är regelbundna sittbad eller nedkylning med is. Syftet är symptomlindring, avslappning av kramptendenser i ringmusklerna och bättre hygien.

Om en hemorrojd prolaberar, dvs. hänger utanför ändtarmsöppningen och inte glider tillbaka av sig själv, kan man själv skjuta in hemorrojden. Eventuellt efter kompression och med rikliga mängder vaselin medan man ligger i sidoläge med knän och höfter uppdragna.