Mer om THD

Om du vill bli behandlad med THD-metoden ska du be din läkare om en remiss till ett sjukhus som erbjuder behandlingen med THD. Behandlingen utförs också av privatpraktiserande specialistläkare.


Hit kan du vända dig, om du vill bli opererat med THD.

Se video och mer information nedan

Video BBC

Video THD