Kirurgisk behandling

Idag finns flera möjligheter till kirurgisk behandling av hemorrojder:

Gummibandsligatur

Detta är den vanligaste metoden för avlägsnande av mellanstora hemorrojder inom öppenvården och den kan utföras utan bedövning. Ingreppet utförs på sjukhus eller hos en specialistläkare genom att ett litet gummiband placeras stramt runt hemorrojden med ett specialinstrument så att blodförsörjningen till hemorrojden stryps. Efter 2 till 7 dagar kommer detta att få hemorrojden att skrumpna och falla av, vilket leder till att det bildas ärrvävnad som motverkar tendensen till prolaps. Samma ärrvävnadsbildning vid hemorrojdernas rötter kan också framkallas med insprutning av lokalt irriterande fenololja med infrarött ljus eller laser eller med värmeböljor.

Behandling med gummibandsligaturer är den bäst dokumenterade och mest skonsamma metoden och det effektivaste valet bland de ovannämnda procedurerna och kan användas för behandling av grad 1 och grad 2 hemorrojder. Dock behöver man upprepa denna behandling ofta, upp till 4 – 5 gånger. Vid samtidig behandling med gummibandsligaturer av fler än en hemorrojd kommer smärtorna och obehagen att öka och därför upprepas ingreppet istället ofta med några veckors mellanrum. Många patienter kommer att uppleva att hemorrojder har en tendens att komma tillbaka efter denna behandling. Detta beror på att man vid behandling med gummibandsligaturer inte effektivt har lyckats strypa blodförsörjningen till hemorrojden.

Staplermetoden

Denna relativt nya operationstyp för grad 3 och 4 hemorrojder erbjuds idag på några enskilda sjukhus i Danmark och den kallas ”staplermetoden.” (Stapler är engelska för ”häftapparat”)

Till skillnad från den öppna traditionella operationen som beskrivs nedan efterlämnar denna operationstyp inga öppna sår vilket ger mindre smärtor och kortare läkningsförlopp. Staplern skär ut en bit av slemhinnan från ändtarmen och häftar samtidigt samman såret med en ring av små titanklämmor – därav beteckningen ”Staplermetoden”. Vid utskärningen dras hemorrojden och den vävnad som orsakar prolapsen upp i ändtarmen och samtidigt stryps en del av blodtillförsörjningen varpå hemorrojderna faller samman. De små titanklämmorna stöts ut inom loppet av några månader utan att man märker något.

Denna typ av operation tar 20-25 min. Den kan ske antingen med ryggmärgsbedövning eller full bedövning och man kan oftast åka hem samma dag.

pph_device

THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialisering)

thd_slide

Den nyaste operationsmetoden heter THD. Med hjälp av en mycket känslig ultraljudssond lokaliseras de totalt 6 pulsådrorna (artärer) som försörjer hemorrojderna med blod. Artären stryps av med ett precist kirurgiskt stygn som stoppar blodtillförseln till varje enskild hemorrojd som därmed omedelbart börjar skrumpna.

Vid prolaps eller prolaberande hemorrojder (grad 2 till 4) kan man under samma procedur avlägsna dessa genom att dra dem upp på plats i ändtarmen tillsammans med stygnen/strypningen. På så sätt undviker man helt till skillnad från den traditionella öppna operationen eller staplermetoden att skära eller klippa i ändtarmsområdet. Detta resulterar i betydligt mindre smärtor och betydligt färre komplikationer.

Den nya typen av operation tar 25-40 minuter beroende på hemorrojdernas grad. Den kan utföras antingen med ryggmärgsbedövning eller full bedövning och i stort sett kan de flesta patienter kan åka hem samma dag.

THD har använts med stor framgång sedan år 2000 för behandling av alla grader av hemorrojder och prolapser och med samma framgångsfrekvens som andra hemorrojdoperationer men med betydligt färre smärtor. Statistik visar att de flesta patienterna inte har större smärtbesvär direkt efter operationen och upp till 80 % är helt smärtfria efter 1-3 dagar. Smärtor kommer dock naturligtvis att upplevas efter en THD-operation (varierar från patient till patient) och därför kan man förvänta sig smärtor eller lättare obehag efter operationen.

thd_evolution

Hemorrojdektomi, öppen kirurgi

mm_haemoroide

Denna typ av operation kallades tidigare den ”gyllene standarden” inom operativ behandling av hemorrojder grad 3 och 4 eller mer medicinskt korrekt för Milligan-Morgan-operation med klöverbladsformad utskärning av hemorrojderna och lite av huden vid ändtarmsöppningen. Denna operation används på många ställen och innebär kirurgiskt avlägsnande av tre grupper av hemorrojder med tillhörande hud/slemhinna. Vid operationen lämnas såren öppna (därav beteckningen ”klöverbladsformad) så att de kan läka utan att det bildas ärrvävnad som kan orsaka förträngning vid ändtarmsöppningen. Som patient kommer man efter denna typ av operation att ha svåra smärtor under en längre period på upp till 2 – 4 veckor och för vissa kommer det att vara nödvändigt med inläggning på sjukhus i några dagar efter operationen.

Efter operationen ska såren tvättas minst 3 gånger per dag med tvållösning samt efter varje avföring. Detta görs för att hålla såren rena men det kommer också att medföra smärta. För att reducera smärtorna vid toalettbesök får man ofta medicin som underlättar avföring men vissa kommer att behöva morfin i upp till 4 veckor efter operationen för att kunna ha genomföra avföring.