Symptom & diagnos

Symptomen på hemorrojder varierar. Vissa har många symptom, andra få, och man kan ha både bra och dåliga perioder.

De vanligaste symptomen är smärtor pga. komplikationer, sveda, klåda, slemavgång och inte minst svaga eller kraftigare blödningar från ändtarmen som gör det svårt att hålla huden ren runt ändtarmsöppningen.

Blödningar visar sig oftast som lite färskt blod i avföringen eller på toalettpappret. Av och till uppstår kraftigare blödningar, detta ser dramatiskt ut men det handlar om relativt måttliga mängder blod.

Större hemorrojder kan vid avföring pressas ut genom ändtarmsöppningen och åter glida upp igen efter avslutad avföring (grad 3). I svåra fall ses konstant framfall av hemorrojden (grad 4). En framfallande hemorrojd kan bli klämd i anus varpå en betydande svullnad och kraftiga smärtor uppstår (klämd hemorrojd).

Vid konstanta smärtor som varar i flera timmar eller dagar bör en undersökning ske så snabbt som möjligt.

Diagnosticering

Generellt är hemorrojder godartade men de kan ändå vara ganska plågsamt. Du bör därför boka tid på vårdcentralen som utefter problemets omfattning kommer att remittera dig till en privatpraktiserande specialistläkare eller direkt till en specialistläkare på ett sjukhus.

Undersökning av hemorrojder sker genom att läkaren känner med ett finger i ändtarmen och därefter utför en rektoskopi – en titthålsundersökning av den nedersta delen av tarmen.

Har blödningar förekommit utförs i allmänhet även en gastroskopi högre upp i tarmen (sigmoideoskopi) eftersom blödningar också kan vara symptom på en polyp eller annan sjukdom i tarmen.

Det är viktigt att läkaren har undersökt ändtarmen grundligt med sitt finger och med ett rektoskop och inte ställer diagnosen ”hemorrojder” enbart genom att betrakta ändtarmen utifrån.